PRIVATUMO POLITIKA

UAB „ZARASŲ VANDENYS“ Interneto privatumo ir slapukų politika

 

     UAB „Zarasų vandenys“, įstaigos kodas 187920473, buveinės ir korespondencijos adresas Malūno g. 3A, LT-32129 Zarasai (toliau – bendrovė) itin vertina ir saugo Duomenų subjektų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės bendrovės interneto svetainėje www.zarasuvandenys.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

     Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

 

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?

     Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad bendrovė tvarko asmens duomenis šiais tikslais: sutarčių sudarymas, vykdymas, skolų administravimas ir išieškojimas, mokesčių apskaita, įmokų kontrolė bei vidaus administravimas. Platesnė informacija skelbiama patvirtintose asmens duomenų apsaugos taisyklėse, kurios publikuojamos bendrovės interneto svetainės www.zarasuvandenys.lt kategorijoje Asmens duomenų tvarkymas.

 

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi bendrovės darbuotojų elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasai.lt arba @zarasuvandenys.lt?

     Jūs galite bendrovės publikuojamais elektroniniais paštais su galūnėmis @zarasai.lt arba @zarasuvandenys.lt pateikti savo asmens duomenis: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kt. Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

     Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti duomenis.

 

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

     Elektronine forma pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam bendrovė teikia ar gali teikti asmens duomenis?

     Bendrovės tvarkomus duomenis gali gauti:

 • teismai, antstolių kontoros;
 • audituojančios įmonės;
 • skolų išieškojimo įmonės;
 • asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais atvejais;

      -    teisėsaugos institucijos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Be kita ko, bendrovė asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie teikia bendrovėj paslaugas (pvz., kompiuterių tinklų prižiūrinti informacinių technologijų įmonė). Taip pat Zarasų rajono savivaldybės administracijai; Kitoms valstybinės įstaigos įstatymų nustatyta tvarka.

     Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi siekiant:

 • teikti įmonės paslaugas;
 • pateikti sąskaitą už suteiktas paslaugas;
 • išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

 

Kas yra slapukai?

     Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote bendrovės interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

 

Kam mes naudojame slapukus?

     Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau bendrovės internetinėje svetainėje www.zarasuvandenys.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir bendrovės teikiamas paslaugas.

 

Teisėtas pagrindas – bendrovės teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.zarasuvandenys.lt funkcionalumą.

 

Bendrovės interneto svetainėje įprastai naudojami šie slapukai:

 

Slapukas

Slapuko tipas

Galiojimo laikas

Naudojimo paskirtis

Ar slapukas būtinas?

f05edef5679135ce04f03e1aac438083

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

398073b579f6e569412a16bd6c4a80cd

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

bba23b691741eb140d45e7509327471e

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

f05edef5679135ce04f03e1aac438083

sesijos

sesija

Sesijos valdymui

Taip

_gat_gtag_UA_154554691_1

analitika

1 min.

Naudojamas sumažinti užklausų greitį - apriboti duomenų rinkimą
 didelio srauto tinklapiuose. 

Taip

_ga

analitika

2 metai

Naudojamas vartotojams atskirti.

Taip

_gid

analitika

24 val

Naudojamas vartotojams atskirti.

Taip

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

     Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

     Bendrovės darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir bendrovės interneto svetainės lankytojus.

     Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

 

 

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie bendrovės tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte bendrovei ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad bendrovė tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

     Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į bendrovę elektroniniu paštu v.administracija@zarasai.lt arba registruotu paštu adresu Malūno g. 3A, LT-32129 Zarasai.

 

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

     Bendrovei atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.zarasuvandenys.lt.