INFORMACIJA

Vadovaudamiesi 2020 m. gegužės 29 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-117 „Dėl sutikimo uždarajai akcinei bendrovei „Vasaknos“ nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Zarasų vandenys“, informuojame, kad pradėtos UAB „Vasaknos“ priklausančio nekilnojamojo turto, skirto geriamojo vandens tiekimui, priėmimo – perdavimo procedūros.

Įregistravus UAB „Zarasų vandenys“ nuosavybėn priimtą turtą nekilnojamojo turto registre, pradėsime dokumentų rengimą dėl licencijos koregavimo.

Šiuo laikotarpiu Vasaknų kaimo gyventojams bus taikomos su Valstybine energetikos reguliavimo taryba 2019 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. O3E-688 „Dėl UAB „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos ir  2019 m. gruodžio 19 d. Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-199 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos.

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa