UAB „ZARASŲ VANDENYS“ PERSKAIČIUOTOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINĖS KAINOS

 

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS):

 

  1. 1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,49

3,01

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,05

1,27

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,44

1,74

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,45

1,75

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/ butui per mėnesį

0,59

0,71

 

 

 

  1. 2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,40

2,90

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,01

1,22

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,39

1,68

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėn.

5,82

7,04

 

 

  1. 3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,43

2,94

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,02

1,23

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,41

1,71

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

0,90

1,09

Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

Eur/namui per mėnesį

0,36

0,44

 

 

  1. 4. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Mato vnt.

Kaina be PVM

Kaina su PVM

Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

Eur/m³

7,81

9,45

iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos

transporto priemonėmis

Eur/m³

6,40

7,74

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,41

1,71

 

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2020 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  2,04 m3/gyventojui per mėnesį.

 

ABONENTAMS (ĮMONĖMS):

 

  1. 1. Abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir teikiamą abonentams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,51

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,12

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,39

 

 

 

  1. 2. Abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams

Mato vnt.

Kaina be PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,40

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,01

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,39

 

 

  1. 3. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas

Mato vnt.

Kaina be PVM

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina apskaitos prietaisui per mėnesį

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.

2,77

 

 

 

  1. 4. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Mato vnt.

Kaina be PVM

Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

Eur/m³

7,79

iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto

priemonėmis

Eur/m³

6,40

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,39

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa