VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Numatytos projekto veiklos:

  • Naujų nuotekų tinklų Zarasų rajono Magučių kaime tiesimas;
  • Naujų nuotekų tinklų Zarasų rajono Dimitriškių kaime tiesimas;
  • Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų Zarasų miesto K. Donelaičio g. ir Aušros g. tiesimas;
  • Salako miestelio nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija;

Salako miestelyje nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai užbaigti. Rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai priima ir išvalo nuotekas iki teisės aktais reikalaujamų normų ir dydžių. Dumblo transportavimui iš Salako nuotekų valymo įrenginių iki dumblo vietos, įsigyta asenizacinė priekaba. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius suteikta galimybė aptarnauti 23 būstus. Gyventojams suteikta galimybė centralizuotai tvarkyti nuotekas, užtikrintas saugus nuotekų surinkimas, švaresnė aplinka.

Šiuo metu yra užbaigti vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai K. Donelaičio g., ir skg., Žemaitės skg., Aušros gatvės dalyje, Zarasų mieste. Šiose gatvėse 59 būstams yra sudarytos sąlygos jungtis prie centralizuotų vandentiekio tinklų ir 70 būstui - prie nuotekų tinklų. Naujai sukurtos prieinamos kasdienio būtinumo paslaugos, Zarasų rajono gyventojams, suteikta galimybė turėti labai geros kokybės geriamąjį vandenį ir nebesirūpinti savo išleidžiamų nuotekų tvarkymu. Šių gatvių gyventojai, kurie dar nepateikė prašymų dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo techninių sąlygų gavimo, skatinami ir kviečiami prisijungti prie Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis įrengtų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų ir tapti UAB „Zarasų vandenys“ vartotojais, t.y. pasirašyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis. Iškilus klausimams dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų prisijungimo eigos, maloniai prašome teirautis bendrovės administracijoje.

Dimitriškių kaime šiuo metu vykdomi gerbūvio sutvarkymo darbai, kuriuos planuojama užbaigti – 2019 m. gegužės mėn. Nutiesus naujus nuotekų tinklus, gyventojams bus užtikrintos kokybiškos nuotekų tvarkymo paslaugos ir sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų – 43 būstams. Gyventojams prisijungus prie nuotekų tinklų, Dimitriškių gyvenvietėje, bus sumažintas neigiamas nuotekų poveikis gamtai bei pagerintos gyvenamosios aplinkos sanitarinės sąlygos.

Šiuo metu Magučių kaime vyksta naujų nuotekų tinklų tiesimo darbai. Tiesa, darbai stringa ir nevyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi, tačiau Rangovas imasi visų priemonių, kad atsilikimas būtų sparčiai sumažintas. Sudarytos papildomų darbuotojų komandos, papildyta reikalinga technika, užtikrinanti, kad darbai vyktų intensyviau. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, darbų atlikimo terminas pratęstas 3 mėnesiams ir darbus užbaigti planuojama 2019 m. liepos mėnesį. Prašome gyventojų pakantumo ir supratimo dėl laikinų nepatogumų vykdant statybos darbus.  Nutiesus naujus nuotekų tinklus Magučių kaime, bus sudaryta galimybė prie naujų nuotekų tinklų prisijungti – 86 būstams.

Įgyvendinus projektą  ir nutiesus 1,964 km vandentiekio tinklų bei 10,263 km nuotekų tinklų, bus sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 56 vartotojams, o prie nuotekų tinklų – 199 vartotojams.

UAB „Zarasų vandenys“ dedami dideles pastangas, kad kuo daugiau rajono gyventojų galėtų naudotis centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų privalumais, inicijavo projekto tęstinumą. Siekdami modernizuoti ir padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Zarasų rajono savivaldybėje, prisidėti prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo bei aplinkos išsaugojimo, 2019 m. kovo 1 d. pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Zarasų rajono savivaldybėje (II etapas)“ 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos finansavimui gauti. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatoma – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 677.199,48 EUR. ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 375.000,00 eurų, projekto vykdytojas – UAB „Zarasų vandenys“ ir Zarasų rajono savivaldybė – įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 302.199,48 eurų.

Projekto metu numatomos vykdyti šios veiklos:

  • Naujų vandentiekio tinklų E. Pliaterytės, Statybininkų ir Kauno gatvėse ir nuotekų tinklų   E. Pliaterytės, Igno Pašilio gatvėse, Zarasų mieste tiesimas.
  • Naujų nuotekų tinklų Vienažindžio g., Dusetose tiesimas;
  • Zarasų rajone Suvieko k., nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija.

Suvieko kaime pradėti vykdyti projektavimo darbai, o statybos darbus planuojama pradėti šių metų rudenį. Planuojamų rangos darbų Dusetų mieste ir Zarasų mieste viešieji pirkimai yra vykdomi. Aplinkos projektų valdymo agentūrai atlikus pirkimų patikras, planuojama, jog rangos darbų sutartis bus pasirašytos šių metų liepos – rugpjūčio mėnesį. Statybos darbai prasidės šių metų pabaigoje arba 2020 m. pavasarį.

Įgyvendinus projektus bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas.

 

UAB „Zarasų vandenys“ direktorius Vidas Selickas

PARTNERIAI

 

zarasu logo 

 

logo lvpa