Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Mes turime 4 svečius online
Pradžia Gyventojams

Gyventojams

PASLAUGŲ TARIFAI

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 03-692 „Dėl Valtybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 27 d. nutarimo Nr. O3-346 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ pakeitimo“ bei Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-169 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T-193 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. galioja šios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos Eurais:

 

 

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS)

Mato vnt.

Kaina eurais

Kaina

Su PVM

Be PVM

Eurais

Suskaičiuota,

Litais

Geriamojo vandens  tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems  už paslaugas pagal butuose ir individualiuose  namuose įrengtus apskaitos prietaisus, iš to  skaičiaus:

2,22

2,69

9,29

geriamojo vandens  tiekimas

0,95

1,15

3,97

nuotekų tvarkymas

1,27

1,54

5,32

Geriamojo vandens  tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, atsiskaitantiems daugiabučio namo įvade,  iš to  skaičiaus:

2,18

2,64

9,11

geriamojo vandens  tiekimas

0,93

1,13

3,90

nuotekų tvarkymas

1,25

1,51

5,21

Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:

 
-          kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

butui

per mėn.

1,18

1,43

4,94

-          kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

butui

per mėn.

0,76

0,92

3,18

Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

namui per mėn.

3,88

4,69

16,19

Pardavimo kaina vartotojams (gyventojams), kuriems vanduo apskaitomas individualaus  namo įvade:

 
-          kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

namui

per mėn.

0,90

1,09

3,76

-          kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

namui

per mėn.

0,53

0,64

2,21

-          kai nėra centralizuoto nuotekų surinkimo

namui

per mėn.

0,75

0,91

3,14

Nuotekų surinkimas asenizacine mašina

4,70

5,69

19,65

iš to  skaičiaus: nuotekų surinkimas

3,43

4,15

14,33

nuotekų tvarkymas

1,27

1,54

5,32

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2018 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  1,88 m3/gyventojui per mėnesį.