Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Mes turime 10 svečius online
Pradžia Gyventojams

Gyventojams

 

PASLAUGŲ TARIFAI

UAB „Zarasų vandenys“ informuoja, kad Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-388 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Zarasų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderintos, o Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-211 nustatytos perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos, kurios taikomos nuo 2019 m. vasario 1 d. (galioja iki 2020 m. vasario 1d.)

Vartotojai už Bendrovės suteiktas paslaugas naujomis kainomis atsiskaitys nuo 2019 m. kovo mėn. ( už 2019 m. vasario mėnesį suvartotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą).

VARTOTOJAMS (GYVENTOJAMS):

  1. 1. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute

Mato vnt.

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,94

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,36

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,58

perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/butui per mėnesį

1,75

perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso

Eur/ butui per mėnesį

0,71

  1. 2. Daugiabučių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvade

Mato vnt.

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,83

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,31

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,52

perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina vartotojams, kuriems  vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade

Eur/namui per mėn.

7,04

  1. 3. Individualių namų gyventojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas įvaduose

Mato vnt.

Kaina su PVM

Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bazinė kaina

Eur/m³

2,87

iš to skaičiaus: geriamojo vandens tiekimo

Eur/m³

1,32

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,55

perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas

Eur/apskaitos prietaisui per mėnesį

1,09

perskaičiuota atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinė kaina, kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos
prietaiso

Eur/namui per mėnesį

0,44

  1. 4. Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Mato vnt.

Kaina su PVM

Perskaičiuota nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinė kaina

Eur/m³

8,81

iš to skaičiaus: nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Eur/m³

7,26

nuotekų tvarkymo

Eur/m³

1,55

 

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d.  nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Zarasų vandenys“ savo veiklos teritorijoje apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2019 metų vasario 1 dienos, jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį -  2,14 m3/gyventojui per mėnesį.

 

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sąlygomis:

Geriamojo šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis