Apklausa

Kaip vertinate mūsų puslapį?
 
Pradžia

DĖL INDIVIDUALIAI TVARKOMŲ BUITINIŲ NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO Į GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VALDOMUS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIUS

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 naujos redakcijos 23 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatomis, asmenys, individualiai tvarkantys buitines nuotekas, privalo užtikrinti individualiųjų nuotekų valymo įrenginių priežiūrą (eksploataciją) Nuotekų tvarkymo reglamente nustatyta tvarka, kai tokie įrenginiai įrengti ir naudojami, ir sudaryti viešąją sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančiu asmeniu dėl nuotekų ir (ar) nuotekų valymo metu susidarančių atliekų (dumblo) transportavimo į geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo valdomus nuotekų valymo įrenginius. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 7 punkte nustatyta, kad viešasis geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas turi pasiūlyti individualiųjų nuotekų turėtojui sudaryti viešąją sutartį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas arba nurodyti individualiųjų nuotekų transportavimo paslaugų teikėją (teikėjus).

Todėl prašome sudaryti atvežamų buitinių nuotekų tvarkymo sutartį su individualių nuotekų transportavimo paslaugų teikėju UAB „Zarasų vandenys“ arba UAB „Zarasų komunalininkas“, nuosekliai bei savalaikiai užsisakyti išvežamų buitinių nuotekų paslaugą ir vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Zarasų vandenys“ administraciją, adresu Malūno 3 A, Zarasai, tel. 8-385-51895, 8 -620-62794.